Teknik

Här hittar du information om hur ljud, ljus och projektor fungerar i Bygdegården.

Allt teknik kontrolleras från teknikutrymmet på ena sidan av scenen.

Ljud

På vardera sida av scenen finns högtalare uppsatta. I teknikutrymmet finns ett mixerbord från vilket ljudet kontrolleras. Se instruktioner för mixerbordet här.

Det finns en trådlös mikrofon och en trådlös mygga att tillgå för röstförstärkning. För att spela musik finns en CD-spelare samt möjlighet att koppla in en mobil eller dator med 3,5mm hörlurskontakt.

Så här gör du

 1. Dra ner huvudvolymkontrollen på mixerbordet till min (Main mix)
 2. Slå på strömmen till mixerbordet med strömbrytaren märkt ”Teknikutrymme/Mixer/CD”. En blå lampa lyser nu på mixerbordet.

Strömbrytare

 1. Slå på strömmen till högtalarna med strömbrytaren märkt ”Högtalare”.
 2. Koppla in ljudkälla eller sätt i en CD-skiva
 3. Dra upp volymen till behaglig nivå
Om det inte fungerar som det ska
 • Kontrollera inställningarna på alla rattar på mixerbordet (se beskrivningen av mixerbordet)
 • Kontrollera att den trådlösa mikrofonen/myggan är påslagen och har ström (röd diod lyser)
 • Kontrollera att mixerbordet har ström, en blå diod märkt ”Power” lyser.
 • Kontrollera att alla sladdar sitter i på baksidan av högtalarna, varje högtalare ska ha en strömkabel och en ljudkabel.
 • Kontrollera att strömbrytaren på baksidan att högtalarna är intryckt. En grön diod lyser på högtalaren när den är påslagen.
 • Kontrollera inställningarna på högtalarna. Alla vred ska peka rakt upp.

Projektor

Projektorn är monterad i taket framför scenen och duken sitter i taket på scen. Hyran för projektorn är 100 per tillfälle. När du hyr Bygdegården för en helg så ingår även projektorn. 

I teknikutrymmet finns en DVD-spelare är kopplad till projektorn. Det går även att koppla in en dator eller annan bildkälla med en HDMI-kabel vid sidan av scenen. I teknikutrymmet finns en bildväxlare som används för att ange vilken källa som ska visas.

Bildväljare

HDMI-kabeln överför både ljud och bild. Bilden går till Projektorn och ljudet går till mixerbordet.

OBS. Bygdegården har inga adaptrar för andra kontakter än HDMI. Behöver du en annan måste du ta med den själv.

En fjärrkontroll krävs för att starta projektorn. Denna tillhandahålls av bygdegårdsvärden vid helghyra eller när projektorn hyrs för ett annat tillfälle. 

Så här gör du

 1. Slå på strömbrytaren för teknikutrymmet.
 2. Starta projektorn med fjärrkontrollen
 3. Koppla in HDMI-kabeln i datorn eller stoppa i en DVD-skiva 
 4. Välj bildingång på bildväxlaren
  • L1 för DVD
  • L2 för HDMI-kabel
 5. För ljud, se instruktionerna ovan.

Ljus

Scenbelysningen kontrolleras med hjälp av ljusbordet i teknikutrymmet på scen. Se instruktioner för ljusbordet här. Det finns två olika sätt att styra ljuset. Se alternative A och B nedan.

Så här gör du

 1. Slå på strömbrytaren för teknikutrymmet.
 2. Slå på strömbrytaren för ljusrampen.

3A. Använd förvalda färger

 1. Ställ reglage 1 & 2 i maxläge.
 2. Tryck på knappen “Preset”
 3. Välj färg på ljuset. 
 4. Justera ljusnivån med reglage 3.

3B. Justera färgnivån själv.

 1. Tryck på knappen “Manual RGB”
 2. Använd reglage 1,2 och 3 för att justera nivåerna av rött, grönt och blått ljus individuellt.