Anmälning för utställare till Rådmansödagen 2018 är tyvärr stängd