Undersökning 2019

Vi håller just nu på att planera nästa år i Rådmansö Bygdegård. För att göra det så bra som möjligt och lägga fokus på rätt saker vill vi veta vad du tycker. Vi är tacksamma om du ägnar 5 minuter åt att svara på denna enkät.